Vieme z našej vlastnej skúsenosti, že skok do éry samostatného podnikania môže byť niekedy ťažký. Preto ponúkame podnikateľom špeciálne poradenstvo, ktoré im pomôže tak rýchlo ako je to len možné, vybaviť na úradoch všetko čo je potrebné. Stojíme pri nich, keď sa rozhodujú o právnej forme, keď hľadajú odpovede na otázky živnostenských oprávnení a sociálneho poistenia.

Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane, poradenstvo pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame tiež vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva.

 

 • Špecializované poradenstvo v oblasti jednotlivých daňových zákonov formou priebežne poskytovaného poradenstva.
 • Zastupovanie klientov na daňových úradoch prostredníctvom poskytnutej plnej moci.
 • Spracovanie daňových priznaní.
 • Daňový audit formou priebežne vykonávanej činnosti.
 • Poradenstvo pri uzatváraní obchodných zmlúv, s ohľadom na najoptimálnejšie daňové riešenie.
 • Medzinárodné plánovanie.
 • Individuálny prístup od živnostníkov, cez stredné firmy, až po tie veľké.
 • Odborné konzultácie.
 • Školenie podľa požiadaviek a podpora ekonomického útvaru klienta.
 • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom.
 • Registrácie pre daňové účely.