Firma Ing. Ľudovít Fiala - IFL pôsobí v oblasti poskytovania účtovných a poradenských služieb na trhu od roku 1991. Sme tímom odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku.

Základnými myšlienkami našej práce je ponúkať kvalitu, vychádzať v ústrety našim klientom, byť oporou pri riešení problémov súvisiacich s podnikateľskými aktivitami, diskrétnosť a presnosť. Od doby vzniku spoločnosti, sa rozsah našich služieb ponúkaných klientom, výrazne rozšíril. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní. Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú.

Sme tímom vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky. Kolegovia nie sú úzko špecializovaní, ale je zabezpečená prepojenosť účtovnej, daňovej, mzdovej a audítorskej problematiky. Náš tím tvorí momentálne 15 kolegov.

V súčasnosti zabezpečujeme služby pre viac ako 80 klientov v účtovnej oblasti, pre viac ako 10 klientov v daňovo - poradenskej oblasti, a audítorské služby poskytujeme pre viac ako 30 klientov.

Niektorým naším klientom zabezpečujeme komunikáciu v maďarskom, nemeckom a v menšom rozsahu aj v anglickom jazyku.