Profesionálne účtovné, audítorské
a daňovo - poradenské služby
Vážení návštevníci, vitajte na našej webovej stránke. Hľadáte niekoho, kto Vám
zabezpečí vedenie účtovníctva, audit a daňové poradenstvo? Spolupracujeme so
všetkými typmi podnikateľských subjektov s garanciou špičkovej kvality poskytnutých
služieb a zárukou spracovania*.
Kontaktuje nás

Naše služby

*Zárukou garancie poskytovaných služieb je jednak neustále vzdelávanie cez Slovenskú komoru daňových poradcov a Slovenskú komoru audítorov, a na druhej strane poistenie zodpovednosti vzťahujúce sa na správnosť všetky nami poskytovaných služieb - účtovníctvo, audítorstvo a daňové poradenstvo. Ing. Ľudovít Fiala je zapísaný ako člen SKDP - číslo osvedčenia 1036/2014.

Ako certifikovaný audítor, člen SKAU, licenciu číslo 1139 vydaného Úradom pre dohľad nad výkonom auditu som získal v roku 2015.

Audítorské služby poskytujem ako štatutárny audítor v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standars of Auditing - ISA).

Zaujímavé články


Slovenčina